FILARMONICA OLTENIA CRAIOVA
"STAGIUNEA EUROPA" / "EUROPA SEASON"

Europe Season logo


Concertul nr. 14 / Concert No. 14

VINERI, 12 FEBRUARIE 2016, ORA 19:00 - LUXEMBURG / FRIDAY, 12 FEBRUARY 2016, AT 19:00 - LUXEMBOURG

Concert simfonic / Symphonic Concert

ORCHESTRA FILARMONICII „OLTENIA” / „OLTENIA” PHILHARMONIC ORCHESTRA

DIRIJOR / CONDUCTOR

luxembourg dirijorSOLIST / SOLOIST

riccardi

CONSTANTIN RICCARDI (vioară / violin)

În program:
Marco Pütz: „Moods” (“Stări”) pentru orchestră (primă audiţie)
René Mertzig: „Trois esquisses” pentru orchestră de coarde (primă audiţie)
Camille Saint-Saëns: Introducere şi Rondo capriccioso în La minor pentru vioară şi orchestră, op. 28
Ludwig van Beethoven: Simfonia a VI-a în Fa major, op. 68, „Pastorala”
* Preţuri bilete: 35 lei; 25 lei (elevi, studenţi, pensionari)
* Preț abonament: 140 lei (include 7 concerte): Concertele nr. 1 - 7; Concertele nr. 8 - 14; Concertele nr. 15 - 21; Concertele nr. 22 - 28
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Program:
Marco Pütz: Moods” for Orchestra (first audition)
René Mertzig: „Trois esquisses” for String Orchestra (first audition)
Camille Saint-Saëns: Introduction and Rondo Capriccioso for Violin and Orchestra in A minor, Оp. 28
Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 in F Мajor, Оp. 68, “Pastoral”
* Тickets Prices: 35 lei; 25 lei (students and senior citizens)
* Season Ticket Price: 140 lei (including 7 concerts): Concerts No. 1 - 7; Concerts No. 8 - 14; Concerts No. 15 - 21; Concerts No. 22 - 28
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Stagiunea Europa” 2015/2016

Prin organizarea “Stagiunii Europa” în perioada 23 octombrie 2015 - 20 mai 2016, Filarmonica „Oltenia” are ca parteneri Ambasadele și Consulatele statelor membre ale Uniunii Europene la București, alături de Camera de Comerț și Industrie “Oltenia” - județul Dolj.
Prin amplitudinea și noutatea sa, proiectul subliniază importanța reunirii valorilor patrimoniului spiritual european sub semnul generos al unei stagiuni artistice unice prin prisma expresiei ei multiculturale.
Scena Filarmonicii “Oltenia” va găzdui 28 de concerte dedicate statelor membre ale Uniunii Europene, având ca artiști invitați 28 de dirijori și 31 de soliști. Renumiți muzicieni, ei își vor reprezenta țările de proveniență la Craiova, devenind excelenți mesageri ai artei și culturii acestora. Cu înalt profesionalism și inegalabilă măiestrie interpretativă, artiștii invitați vor oferi publicului inclusiv lucrări muzicale contemporane (majoritatea constituind prime audiții), create de compozitori originari din fiecare stat membru al Uniunii Europene.
Alături de evenimente concertistice, programul “Stagiunii Europa” include expoziții de artă, lansări de carte, întâlniri cu reprezentanții mediului internațional de afaceri, precum și numeroase alte activități culturale cu finalitate instructiv-educativă adresate copiilor și tinerilor. În acest sens, pe întreaga durată a Stagiunii Europa” sunt așteptați la Craiova cei mai merituoși studenți de la conservatoarele și academiile de muzică din cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Europe Season” 2015/2016

Starting from 23rd of October, 2015 until 20th of May, 2016, Oltenia” Philharmonic presents “Europe Season”, having as partners the Embassies and Consulates of the EU Member States in Bucharest and The Chamber of Commerce and Industry “Oltenia” - Dolj County.
Through its amplitude and novelty, the project highlights the importance of reuniting the multicultural values of European spiritual heritage, plaited in an unique artistic season.
On the “Oltenia” Philharmonic’s stage will be performed 28 concerts dedicated to the European Union member states, having as guest artists 28 conductors and 31 soloists. Highly acclaimed musicians, they will represent their native countries in the city of Craiova. To the music audiences, through their professional mastery they will offer, as well, contemporary music works (majority of them first auditions), created by the native composers from each invited EU state.
The program of “Europe Season”, alongside with the concerts events, includes art exhibitions, book presentations, business meetings and other cultural activities. Also, during the concert season are invited the best students from conservatories and music academies from the representative countries.
 
parteneri-filarmonica
Copyright © 2013. Toate drepturile rezervate.